Home/Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Trường mầm non 2/9

Ban giám hiệu

Quản Trị 02/01/2018 Lượt xem: 31


Ban giám hiệu 2018-06-22T11:04:41+07:00

MAI THỊ VIỆT

  • Phòng ban:  Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 02563521226
  • Email: maivietqn1968@gmail.com
  • Thông tin thêm: Số 10 Võ Văn Dũng – Phường Ngô Mây – TP. Quy Nhơn – T Bình Định

TRẦN THỊ DUYÊN

  • Phòng ban:  Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 02563521226
  • Email: tranduyenmamnon29@gmail.com
  • Thông tin thêm: Số 10 Võ Văn Dũng – Phường Ngô Mây – TP. Quy Nhơn – T Bình Định